Get Adobe Flash player

UWAGA!!!

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2

odbywać się będą elektronicznie na platformie internetowej   

Nabór Vulcan od 1 marca 2021r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy informuje, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się od 1 marca 2021r. oraz do oddziału przedszkolnego od 3 marca 2021r. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną zapisy do klasy pierwszej odbywać się będą za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dzieci do szkół podstawowych, który zostanie udostępniony rodzicom/prawnym opiekunom  z dniem 1.03.2021 r. o godz. 8:00 na platformie internetowej Nabór Vulcan.

Nabór do klasy pierwszej odbywać się będzie od 1 do 26 marca 2021r.

Adres do rejestracji online:

www.debica.podstawowe.vnabor.pl

INSTRUKCJA NABORU

Zapisy do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy odbywać się będą w tradycyjny sposób. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  można pobrać w budynku szkoły lub z poniższego linku.

Rekrutacja  kandydatów do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej odbywać się będzie zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący placówkę, tj Gminę Miasta Dębica

                         ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ                          SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

               ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO             SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w obwodzie której mieszkają, muszą złożyć w systemie elektronicznym zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu. 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

  WYKAZ OBWODÓW

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa,  powinni  złożyć  w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, powinni złożyć w szkole wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Serwis Informacyjny Miasta Dębica 

Copyright © 2021 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.